مطالب اخیر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در آخرین بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است، سقف پرداخت نقدی به مشتریان را تا ۴۵ میلیون تومان افزایش داده است.