مطالب اخیر

روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سداد به نقل از دکتر محمدعلی محمودزاده، مدیرعامل این شرکت، از کاهش تردد غیرضروری مردم به شعبات بانک با بهره‌گیری از اپلیکیشن ایوا خبر داد.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد به عنوان جزء اجرایی بانک ملی در زمینه پرداخت از سال 1393 فعالیت می‌نماید و تا به امروز خدمت‌رسانی گسترده‌ای نیز در سطح کشور داشته است. اخیراً محمدمهدی صادق، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، از افزایش تعداد تراکنش‌های شرکت طی سه سال گذشته خبر داده است.