مطالب اخیر

بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران، رشد کشور را به دلیل کاهش مصارف داخلی و همچنین رکود صنعت گردشگری منفی 5.3 درصد پیش‌بینی نموده است.