مطالب اخیر

بر طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود ۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان سفته و برات در شهریورماه ١٣٩٨ در پایتخت به فروش رفت که در مقایسه با ماه گذشته ۷% کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷% افزایش را تجربه کرده است.