مطالب اخیر

بانک صادرات در هشت ماه اول سال جاری تسهیلاتی معادل 525 هزار میلیارد ریال به بخش تولیدی پرداخت کند که این تسهیلات حدود 60 درصد کل تسهیلات می‌باشد.