مطالب اخیر

طبق آخرین آمار منتشر شده از شاخص نوآورترین اقتصادهای دنیا توسط بلومبرگ، آلمان توانست بعد از ۶ سال کره جنوبی را از سطر جدول رتبه‌بندی به پایین بکشد و در رتبه‌بندی نوآورترین اقتصاد دنیا، رتبه‌ی اول را کسب کرد.