مطالب اخیر

طبق گزارش موسسه تریدینگ اکونومیکس، اقتصاد عربستان به عنوان دومین کشور صادرکننده نفت، طی 6 ماه نخست سال 2020 حدود 7 درصد کوچکتر شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد علت کاهش تولید ناخالص داخلی عربستان و رکود شدید این کشور، پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا و هم‌چنین کاهش چشمگیر قیمت نفت بوده است. در یک سال […]