مطالب اخیر

طبق گزارش بانک مرکزی درخصوص مانده سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی در شهریور ماه، رقم سپرده‌های بانکی به بیش از ۲۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مدت ۶ ماه رشد ۶/ ۱۳ درصدی داشته است. همچنین مانده تسهیلات بانکی نیز در شهریورماه به بیشتر از ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مدت ۶ ماه ۵/ ۱۱ درصد افزایش داشته است. نسبت مصارف به منابع بانک مرکزی نیز در نیمه نخست سال جاری حدود ۸/ ۷۹ درصد بوده که حدود نیم واحد درصد از مردادماه بیشتر شده است.