مطالب اخیر

این کتاب ویرایش دوم کتاب محبوبی است که در سال 2003 منتشر شد. در عنوان کتاب آورده شده است که این کتاب مختص بانک‌ها و موسسات اعتباری و وام دهندگانی است که نیاز دارند به صورت کاراتر و عمیق‌تر با چگونگی نحوه کارکرد رتبه‌بندی اعتباری در طول چرخه حیات وام آشنا شوند.

نویسنده در این کتاب، ضمن تطابق با چالش های جدید پیش آمده ناشی از تغییرات محیطی اقتصاد جهانی، در صدد بهبود مدل‌های اعتباری و افزایش کارایی آنها است.

این کتاب در سال 2009 چاپ شده است و رویکرد اصلی آن بررسی و مقایسه‌ مدل‌های اعتباری که تا آن سال توسعه داده شده بودند، می‌باشد. نویسنده در این کتاب، ضمن تطابق با چالش های جدید پیش آمده ناشی از تغییرات محیطی اقتصاد جهانی، در صدد بهبود مدل‌های اعتباری و افزایش کارایی آن‌ها  است. در […]