مطالب اخیر

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در بهار سال 1399 در مقایسه با زمستان سال 1398 به شدت افزایش داشته و رشد 19.5 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود به دلایل متعدد از جمله عدم نظارت دقیق و کافی از سوی بانک مرکزی، حجم مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از گزارش‌های موجود باشد.