مطالب اخیر

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی درخصوص اعطای تسهیلات بانکی، مانده تسهیلات اعطایی در شهریورماه 99 در مقایسه با اسفند 98، رشدی در حدود 18.8 درصد داشته است. در اسفند سال 98، مانده تسهیلات اعطایی 16096.8 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در شهریور امسال به 19128.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.

خرید دین از جمله عقود اسلامی است که مانند عقود مشارکت مدنی و قرض‌الحسنه جزء قراردادهای تملیکی است. در سیستم بانکی، خرید دین بیشتر در قالب تسهیلات خرید دین تعریف می‌شود.

مشارکت مدنی، یکی از عقود بانکداری اسلامی است که از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع با هدف بهره‌وری طبق قرارداد تنظیم می‌گردد. از تسهیلات مشارکت مدنی برای توسعه، تکمیل و نوسازی فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی استفاده می‌شود.