مطالب اخیر

با توجه به آخرین گزارش منتشر شده از شاخص مراکز مالی جهانی، همچنان نام‌های نیویورک و لندن به عنوان قدرتمندترین مراکز مالی جهانی در صدر قرار دارد. پس از این دو به ترتیب هنگ‌کنگ، سنگاپور، شانگهای و توکیو در جایگاه سوم تا ششم قرار دارند.