مطالب اخیر

اعتبار اسنادى پشت به پشت یا اتکایی اعتبارى است که توسط ذى‌نفع يک اعتبار که امکان تهيه و ارسال کالا را ندارد، با اتکاء بر اعتبارى که به وسیله خريدار و به نفع وى گشايش يافته است، جهت صادرکننده ديگرى که مى‌تواند کالا را تهيه و ارسال نمايد، گشايش مى‌يابد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان، با اشاره به پرداخت حدود 300 میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، گفت: با اعتبارسنجی دقیق شرکت‌ها، به هر شرکتی متناسب با اندازه و اعتبار و سوابق مناسب خود، خدمات ارائه می‌دهیم.

رئیس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن، با بیان این موضوع که رشد تسهیلات ساخت مسکن در دوره رکودی بازار، از پویایی و اثرگذاری تسهیلات بر روند ساخت‌وساز مسکن خبر می‌دهد، گفت: تسهیلات مشارکت مدنی در این حوزه طی هشت ماه نخست امسال با 47.6% رشد همراه بوده است.

رئیس کمیسیون بانکداری مجلس، حسین زاده بحرینی، درباره موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بنگاه‌داری از مواردی است که بانک‌ها مجاز به انجام آن نیستند و در جهت مقابله با این موضوع، بنگاهی که در مالکیت بانک قرار دارد باید سالانه 25% مالیات پرداخت کند.

در بودجه سال 99، دولت با طراحی منابع جدید درآمدی، که یکی از این طرح ها به انتشار اوراق مالی برمی‌گردد، مدعی کاهش وابستگی به فروش نفت شده است، در حالی که در صورت تصویب، این طرح می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم بشود.

در سال 98، سال رونق تولید، بانک آینده علاوه بر پرداخت تسهیلات مربوط به طرح رونق تولید، از منابع داخلی خود نیز به واحدهای اقتصادی و تولیدی معرفی شده از سوی کارگروه‌های استانی، با هدف تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و تثبیت و ایجاد اشتغال، تسهیلات اعطا کرد. با اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، بانک آینده رتبه نخست را در پرداخت تسهیلات، در شبکه بانکی استان تهران به خود اختصاص داد.

در لایحه بودجه سال 1399، دولت درآمد بانک‌ها را با 10.5% رشد نسبت به سال گذشته، ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که بانک ملی ایران با بیش از ۴۳ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها موظف هستند، پس از آنکه قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به انعقاد و امضای طرفین رسید، نسخه‌ای از آن را در اختیار تسهیلات‌گیرنده قرار دهند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از این امر، موضوع را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک گزارش کنند تا به این امر رسیدگی شود. ‏