مطالب اخیر

مجمع جهانی اقتصاد امسال نیز مانند سال‌های گذشته با بررسی شاخص‌های اقتصادی ۱۴۱ کشور و رتبه‌دهی آن‌ها گزارشی را منتشر کرده است. یکی از زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی، شاخص “بازار کار” است که به طور خلاصه وضعیت مدیریت منابع انسانی در جهان را به نمایش می‌گذارد.