مطالب اخیر

این مقاله تلاش دارد تا با تشریح عملکرد بازار بین‌بانکی از زمان تأسیس تاکنون، ضمن بیان آسیب‌شناسی و چالش‌های موجود در ابعاد مختلف این بازار، راهکارهای اصلاحی و روش‌های بهبود آنها را نیز ارائه نماید

این کتاب ویرایش دوم کتاب محبوبی است که در سال 2003 منتشر شد. در عنوان کتاب آورده شده است که  این کتاب مختص بانک‌ها و موسسات اعتباری و وام‎دهندگانی است که نیاز دارند به صورت کاراتر و عمیق‌تر با چگونگی نحوه کارکرد رتبه‌بندی اعتباری در طول چرخه حیات وام آشنا شوند. این کتاب در سال […]

با توسعه روزافزون تجارب و کسب و کار در دنیای کنونی، نیاز به مراودات مالی گسترش زیادی یافته است که این کار موجب توسعه فعالیت های تجاری بانک ها و نیز ایجاد بانک های جدید گردیده است. از مشکلات عمده سیستم های بانکداری و مالی مدیریت ریسک اعتباری می باشد

از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبارسنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد.

کتاب مدل‌های کمی در مدیریت ریسک، به‌عنوان کتاب مرجع در حوزه مدیریت ریسک نهادهای مالی در بسیاری از نهادهای مالی معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌های معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر، رشد و توسعه نهادهای مالی در کشورمان و به‌تبع آن توسعه ابزارها و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع، فضای کسب‌وکار نهادهای مالی را […]