مطالب اخیر

مجمع جهانی اقتصاد امسال نیز مانند سال‌های گذشته با بررسی شاخص‌های اقتصادی ۱۴۱ کشور و رتبه‌دهی آن‌ها گزارشی را منتشر کرده است. یکی از زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی، شاخص “بازار کار” است که به طور خلاصه وضعیت مدیریت منابع انسانی در جهان را به نمایش می‌گذارد.

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ۸۲ کشور بر اساس میزان توزیع عادلانه ثروت، درآمد، اختلاف طبقاتی، فرصت‌های برابر اجتماعی، میزان امید در بین جوامع و شاخص‌های سلامتی مختلف رتبه‌بندی شده‌اند که صفر بیانگر کمترین میزان سرزندگی اقتصادی و ۱۰۰ بیانگر بیشترین مقدار ممکن است.