مطالب اخیر

در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در آبان ماه امسال، دو مورد از معیارهای شناسایی درآمد یعنی مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سود سهام، شناسایی شده بود ولیکن طبق اعلام محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد، در لایحه‌ای که وزارت اقتصاد تنظیم نموده و برای هیات دولت ارسال شده است، از این دو جزء درآمدی (سود سپرده و سود سهام) مالیات اخذ نخواهد شد.