مطالب اخیر

در جلسه ریاست محترم قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با 12 مدیرعامل بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، ایشان از مدیران خواستند تا هر چه بیشتر در راستای اصلاح نظام بانکی کوشا باشند. یکی از مواردی که آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه تأکید ویژه‌ای بر استفاده داشتند، اعتبارسنجی بود که در ادامه ضرورت به‌کارگیری آن شرح داده خواهد شد.