مطالب اخیر

مؤسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال در گزارشی، کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی اقتصاد منطقه یورو در سال 2020، در صورت تداوم فرآیند قرنطینه کنونی به بیش از چهار ماه، که هم اکنون در 19 کشور این ناحیه برقرار است را پیش‌بینی کرده است.