مطالب اخیر

دلایل متعددی جهت اعمال این قانون وجود دارد که یکی از مهترین این دلایل را می‌توان روند افزایش منفی تعداد چک برگشتی و تاثیرمضری که بر بخش کسب و کاروارد می‌کند، نام برد.

به دلیل شرایط پیش آمده در کشور در پی شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل و کسب و کارها، بانک مرکزی تمهیداتی را به منظور رفع موقت برخی محدودیت‌های صدور چک برگشتی در نظر گرفته است.