مطالب اخیر

عبدالرضا نوروزی، نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با شروع پاندومی‌ کرونا شرایطی ایجاد شد تا جهان به سمت خدمات الکترونیک و فناوری‌های نوین بانکی هدایت شوند که ایران هم از این تحول بی‌نصیب نماند.