مطالب اخیر

رئیس اتاق بارزگانی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اطمینان داد که این نهاد از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبه‌بندی امتناع کرده و از شرکت‌های متقاضی تعهد می‌گیرد تا بدون مجوز سازمان بورس اقدامی نکنند.