مطالب اخیر

قرارداد مزارعه یکی از عقودی است که در بانکداری اسلامی از آن استفاده می‌شود. بانک‌ها با استفاده از این عقد به حمایت از کشاورزان می‌پردازند که چگونگی نحوه عملکرد آنها در ادامه توضیح داده می‌شود.

خرید دین از جمله عقود اسلامی است که مانند عقود مشارکت مدنی و قرض‌الحسنه جزء قراردادهای تملیکی است. در سیستم بانکی، خرید دین بیشتر در قالب تسهیلات خرید دین تعریف می‌شود.

توزیع منابع بانک‌ها از طریق عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون‌ربا، یکی از اثرات مهم رشد اقتصادی کشور بشمار می آید. زیرا این تسهیلات بیشتر در فعالیت‌های مولد مورد استفاده می‌ شوند و از این رو پرداخت وام عقود اسلامی یکی از سیاست های مهم اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود.