مطالب اخیر

بانک سینا برای حمایت از کسب و کارهای زیان‌دیده و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه، به تازگی از طرح جدیدی با عنوان طرح مواسات رونمایی کرده است.