مطالب اخیر

اخیراً از سوی بانک مسکن طرحی ارائه شده است که با استفاده از آن تسهیلات گیرندگان مسکن در صورتی که تصمیم به فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند، می‌توانند از طریق سپرده‌گذاری به میزان 110 درصد اصل مبلغ تسهیلات در بانک مسکن، سند خود را از رهن بانک خارج نمایند. این طرح با نام “رها” شناخته می‌شود.