مطالب اخیر

مجلس شورای اسلامی در طرح جدیدی که برای بانکداری اسلامی ایران ارائه کرده و کلیات آن به تصویب رسیده، شرایط و محدودیت‌های اعطای تسهیلات میان‌مدت به بانک‌ها را شرح داده است. برهمین اساس اگر بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شد و خواهان استفاده بیشتر از حد مجاز از منابع بانک مرکزی از طریق تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها باشد، رئیس سازمان نظارت بر موسسات اعتباری که در آینده به عنوان سازمانی مستقل در بانک مرکزی شکل می‌گیرد، باید فوراً تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عالی بانک مرکزی را از رئیس‌کل درخواست کند.

پیرو موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مورخ 26/09/98، جذب سپرده طبق ماده 94 به اشکال مختلف سپرده جاری، سپرده قرض‌الحسنه، سپرده سرمایه‌گذاری عام و سپرده سرمایه‌گذاری خاص، امکان‌پذیر خواهد بود. هم‌چنین موسسات اعتباری قادر خواهند بود تا در قالب عقود مورد تأیید شورای فقهی، به متقاضیان تسهیلات ارائه نمایند که اهم این تسهیلات شامل قرض‌الحسنه، تسهیلات با نرخ سود معین و تسهیلات با نرخ  سود نامعین خواهد بود. در ادامه به تفضیل به هر یک از اشکال جذب سپده پرداخته می‌شود.