مطالب اخیر

میزان تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال روستایی و عشایری در کل کشور به میزان ۲۴۷۶۰ میلیارد ریال رسیده است که تاکنون ۸۷% از آن یعنی چیزی در حدود 20500 میلیارد ریال پرداخت‌ شده است.