مطالب اخیر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طراحی روند جدید صدور کارت بازرگانی با سامانه اعتبارسنجی، باهدف تسریع، شفافیت و کاهش سوء استفاده برخی افراد، با همکاری نهادهای مختلف مربوطه خبر داد.