مطالب اخیر

طی خبری که از سوی روابط عمومی بانک ملی ایران منتشر شد، این بانک تاکنون به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن و ساختمان، کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، بازرگانی، صادرات و خدمات، تسهیلات زیادی اعطا کرده است.

در رتبه‌بندی 1۰۰ شرکت برتر ایران در سال 98 که هفته جاری توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شد، برترین شرکت‌های صادرات گرا بر مبنای شاخص ترکیبی صادرات مشخص شدند.