مطالب اخیر

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، حدود 68.5 درصد از کارت‌های بانکی صادر شده، بدون کاربرد برای دارندگان آنها بوده و بدون استفاده رها شده‌اند.