مطالب اخیر

طبق آخرین گزارش وضعیت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در آذر ماه، بیش از دو میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال انجام شده است که میزان و مبلغ تراکنش‌ها نسبت به آبان ماه افزایش داشته است.