مطالب اخیر

اخیراً موسسه لگاتوم به اندازه‌گیری شاخص رفاه سال 2020 در سایت خود پرداخته است. این موسسه به اندازه‌گیری رتبه‌بندی میزان رفاه در 167 کشور با مجموع 99.4 درصد از جمعیت جهان می‌پردازد.