مطالب اخیر

شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج (Heritage) و با کمک مالی روزنامه وال استریت، به صورت سالیانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار کشورها است.