مطالب اخیر

در شش ماه اول سال 1399 بانک‌ها و موسسات اعتباری مبلغی معادل 696 هزار و 720 میلیارد تومان به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، کشاورزی و بازرگانی و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت کرده‌اند.