مطالب اخیر

طبق گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به مناسبت روز پزشک و با هدف تکریم و تشکر از کادر درمان که در بحبوحه مبارزه با پاندمی کرونا نقشی اجتناب‌ناپذیر داشتند، به آنان تسهیلات ریالی اعطا خواهد نمود.