مطالب اخیر

بررسی صورت‌های مالی سال 97 بانک‌ها، از افزایش جذب سپرده خبر می‌دهد و آمارها حاکی از آن دارد که در میان انواع سپرده‌ها، سپرده‌های پس‌انداز بیشترین افزایش را داشته‌اند، به طوری که میزان سپرده‌های پس‌انداز از 32/7 هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷، یعنی با رشد بیش از ۱۱۴% رسیده است.