مطالب اخیر

پیرو موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مورخ 26/09/98، جذب سپرده طبق ماده 94 به اشکال مختلف سپرده جاری، سپرده قرض‌الحسنه، سپرده سرمایه‌گذاری عام و سپرده سرمایه‌گذاری خاص، امکان‌پذیر خواهد بود. هم‌چنین موسسات اعتباری قادر خواهند بود تا در قالب عقود مورد تأیید شورای فقهی، به متقاضیان تسهیلات ارائه نمایند که اهم این تسهیلات شامل قرض‌الحسنه، تسهیلات با نرخ سود معین و تسهیلات با نرخ  سود نامعین خواهد بود. در ادامه به تفضیل به هر یک از اشکال جذب سپده پرداخته می‌شود.