مطالب اخیر

پیرو بخشنامه شماره 98.42162 مورخ 98/02/15 بانک مرکزی و هم‌چنین طبق ابلاغ این سازمان (بانک مرکزی) مورخ 99/04/30 به تمام بانک‌های کشور، زین پس تمام متقاضیان دریافت هرگونه تسهیلات بایستی اطلاعات و درخواست خود را در سامانه سمات به ثبت برسانند.