مطالب اخیر

بر طبق آخرین آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، در 10 ماه نخست سال جاری به میزان 538.7 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران به فروش رفته است که از این میزان حدود 60 میلیارد ریال مختص دی ماه است.

بر طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود ۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان سفته و برات در شهریورماه ١٣٩٨ در پایتخت به فروش رفت که در مقایسه با ماه گذشته ۷% کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷% افزایش را تجربه کرده است.