مطالب اخیر

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ۸۲ کشور بر اساس میزان توزیع عادلانه ثروت، درآمد، اختلاف طبقاتی، فرصت‌های برابر اجتماعی، میزان امید در بین جوامع و شاخص‌های سلامتی مختلف رتبه‌بندی شده‌اند که صفر بیانگر کمترین میزان سرزندگی اقتصادی و ۱۰۰ بیانگر بیشترین مقدار ممکن است.