مطالب اخیر

با شیوع بحران کرونا از اواخر سال 98 و پایداری آن تاکنون، خسارت‌های زیادی به بخش‌های مختلف اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی وارد آمده که اجتناب‌ناپذیر بوده است. لذا به منظور یاری رساندن به فعالین اقتصادی در سطوح خرد و کلان، دولت درصدد جبران خسارت برآمده است.