مطالب اخیر

با عنایت به اصلاح قانون چک در آذر ماه سال 1397 و لازم‌الاجرایی بودن این قانون، طبق جدول زمان‌بندی در نظر گرفته شده جهت اعمال تغییرات، صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی آن از بیست و یکم آذر ماه سال جاری ممنوع خواهد شد.