مطالب اخیر

همایش رتبه‌بندی برترین شرکت‌های تجاری کشور هر ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار می‌شود که امسال نیز بیست و سومین همایش با حضور 500 شرکت برگزار شد.

در رتبه‌بندی 1۰۰ شرکت برتر ایران در سال 98 که هفته جاری توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شد، برترین شرکت‌های صادرات گرا بر مبنای شاخص ترکیبی صادرات مشخص شدند.