مطالب اخیر

در رتبه‌بندی 1۰۰ شرکت برتر ایران در سال 98 که هفته جاری توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شد، برترین شرکت‌های صادرات گرا بر مبنای شاخص ترکیبی صادرات مشخص شدند.