مطالب اخیر

سازمان مديريت صنعتي به منظور ایجاد تصويري شفاف از جايگاه بنگاه‌هاي اقتصادي و گروه‌هاي تولیدی در سراسر کشور و روشن‌سازی فضاي كسب‌وكار، رتبه‌بندی شركت‌های برتر ایران را براي بيست و دومین سال متوالي انجام داده است.