مطالب اخیر

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، خوشبختانه این بانک در منابع ارزی و ریالی هیچگونه محدودیتی نداشته و وظیفه خود می‌داند تا در جهت حمایت از صادرکنندگان و هموار کردن صادرات تسهیلاتی را به آنها ارائه نماید.