مطالب اخیر

Nordic رتبه‌های اعتباری موردنظر را در اختیار موسسات مالی و نهادهای حقوقی مستقر در دانمارک، فنلاند، سوئد، نروژ و ایسلند قرار می‌دهد. این شرکت مستقل از هر دولت، نهاد مالی و یا شرکت خصوصی خاصی اداره می‌شود و تنها تمرکز این موسسه بر ارزیابی کیفیت اعتباری و تعیین رتبه اعتباری است. مأموریت اصلی و نهایی Nordic کمک به رشد اقتصادی پایدار در منطقه است.