مطالب اخیر

شیوع ویروس کرونا قبل از هر چیز یک فاجعه انسانی است که تا به امروز زندگی صدها هزار نفر را در کل دنیا تحت تأثیر قرار داده است. موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز در جدیدترین گزارش خود به بررسی تأثیرپذیری مشاغل مختلف و ریسک‌های احتمالی مشاغل با وجود این ویروس، در منطقه آسیا – اقیانوسیه و آفریقا، پرداخته است.