مطالب اخیر

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت و معدن و تجارت در طی نامه‌ای به کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درخواست کرد: نظام بانکی به فعالیت‌هایی که ظرفیت آنها در کشور اشباع شده تسهیلات جهت ایجاد ظرفیت جدید اعطا ننماید و این تسهیلات برای صنایعی که مزیت سرمایه‌گذاری دارند صرف شود.

در این مطالعه ریسک اعتباری و ریسک بازار به عنوان عوامل مهم موثر بر حجم سپرده‌های بانکی در نظر گرفته شده‌اند. ریسک اعتباری شامل نسبت تسهیلات معوق شده به کل تسهیلات بانک است