مطالب اخیر

شبکه خبری راشاتودی که به اختصار به آرتی معروف است از پیش‌بینی موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال در خصوص رتبه اعتباری هندوستان خبر داد که طبق پیش‌بینی این موسسه در هفته گذشته، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با سال گذشته بیش از 17 درصد رشد خواهد داشت و با پایان سال مالی در ماه مارس به 90.6 درصد می‌رسد.

پیش بینی می شود علی رغم حمایت های گسترده دولت از تمام فعالیت های اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا، اقتصاد این کشور در سال پیش رو با رکود 7.1 درصدی مواجه گردد.

طبق گزارش CNN بیزینس، اقتصاد ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا، در طول پنج ماه گذشته 0.9 درصد کوچک شده است. همچنین این کشور در سه ماهه اول سال 2020 در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 نیز رشد منفی 3.4 درصدی را تجربه کرده است.

مؤسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال در گزارشی، کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی اقتصاد منطقه یورو در سال 2020، در صورت تداوم فرآیند قرنطینه کنونی به بیش از چهار ماه، که هم اکنون در 19 کشور این ناحیه برقرار است را پیش‌بینی کرده است.