مطالب اخیر

رتبه اعتباری دو غول خودروسازی فرانسه، پژوسیتروئن و رنو، بدلیل شیوع ویروس کرونا، توسط موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز تنزیل پیدا کرد.

شرکت خودروسازی فرانسوی رنو پس از یه دهه سودآوری، از زیان سالانه شرکت رونمایی کرد. همین امر باعث شد که موسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری رنو فرانسه را به سطح  بی‌ارزش کاهش دهد.